To łatwe !

Przyłącz się do nas !!

Kim jesteśmy

Strona na której się znalazłeś(-łaś) zawdzięcza swe powstanie grupie osób połączonych wspólną pasją poznawczą. Pasją, która skupia się na różnych aspektach dziedzictwa przyrodniczego naszego miasta i regionu. Dziedzictwa będącego sumą przeszłości i teraźniejszości. Dziedzictwa myśli i czynów ludzi, którzy swe życie związali z poznawaniem, odkrywaniem, opisywaniem i chronieniem przyrody Ziemi Radomskiej. Dziedzictwa związanego także z trwaniem i działaniem instytucji związanych z ochroną przyrody. Staramy się być kontynuatorami tej tradycji poznając i dokumentując otaczający nas świat zwierząt, roślin i obiektów przyrody nieożywionej. Zmiany zachodzące w życiu naszego miasta i regionu powinny zachodzić w harmonijnej zgodzie i współistnieniu ze światem natury, której ludzie są jedynie malutką cząstką. Poprzez różne formy aktywności: publikacje, ulotki, plakaty, wyjazdy terenowe, propozycje zmian legislacyjnych lokalnego prawa, staramy się propagować takie harmonijne współistnienie. Grupę naszą tworzą ludzie w różnym wieku, profesji; ukształtowani przez różnorakie życiowe koleje losu. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś i Ty stał się współuczestnikiem naszych działań. Wszystkich, których ciekawi poznawanie świata przyrody zapraszamy do współpracy, uczestnictwa w akcjach i projektach badawczych.
1

zapoznaj się z naszym Regulaminem

2

pobierz, wypełnij i podpisz deklarację,.

3

wyślij ją na adres:

 

      DZIAŁ PRZYRODY

      MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO

      W RADOMIU,

      26-600 RADOM, UL. RYNEK 11,

      (z dopiskiem - KPRR),     

      lub

      przynieś osobiście na zebranie klubu,

 

 

Jeśli nie są Ci obce nasze cele, projekty i działania,

 

Jeśli nie jest Ci obojętny los i stan naszego największego narodowego dziedzictwa – PRZYRODY,

 

Jeśli chcesz i lubisz odkrywać jej tajemnice,

 

Nie stój z boku !! Zostań jednym z nas !!

Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..

raz do roku opłać składkę

       12 zł   OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

       24 zł   OSOBA PEŁNOLETNIA