CZYTAJ CAŁOŚĆ CZYTAJ CAŁOŚĆ

Aktualności

Opryski w parkach w mieście przeciwko komarom i kleszczom - projekt BO 2019

W opinii Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, realizacja kolejnej edycji projektu obywatelskiego pt.: „Opryski parków w mieście przeciwko komarom i kleszczom”, podobnie jak tożsame projekty z minionych lat, (…)

Chrońmy miejskie ptaki w Radomiu! Budki lęgowe dla ptaków - projekt BO 2019

Środowisko miejskie jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków. Liczne z nich są dziuplakami. Należą tu sikory: bogatka i modraszka, wróble: domowy i mazurek, szpaki, jerzyki, kawki, pełzacze: leśny i ogrodowy, muchołówka szara i inne mniej liczne gatunki. (…)

Miejski Konserwator Przyrody

Zarządzeniem Nr 2382/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Prezydent Radomia Radosław Witkowski powołał Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody (MKP). Miejskim Konserwatorem Przyrody została p. Ewa Głowacka, z wykształcenia architekt krajobrazu i urbanista. (…)

Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022
CZYTAJ CAŁOŚĆ CZYTAJ CAŁOŚĆ CZYTAJ CAŁOŚĆ CZYTAJ CAŁOŚĆ

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..