Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..

MAREK MIŁKOWSKI - RADOM 15 VIII 2018
MAREK DZIUBA - 20 VIII 2018
MAREK MIŁKOWSKI - DOLINA KOSÓWKI 22 VIII 2018
KRZYSZTOF PAWLAK - BORKI 14 IV 2018
KRZYSZTOF PAWLAK - BORKI 7 IV 2018
JACEK SŁUPEK - OKOL. OSTROŁĘKI 9 IV 2018
MAREK MIŁKOWSKI - ZWOLENKA 14 IV 2018
DOROTA WÓLCZYŃSKA - OROŃSKO 15 IV 2018
JACEK SŁUPEK - OKÓLNY ŁUG, PLANTY 21 IV 2018
KRZYSZTOF PAWLAK - BORKI 22 IV 2018
MAREK MIŁKOWSKI - ZWOLENKA 14 IV 2018
JACEK SŁUPEK - OROŃSKO 22 IV 2018
JACEK SŁUPEK - BORKI, KOSÓWKA 28 IV 2018
KRZYSZTOF PAWLAK - BORKI 27 IV 2018
ROBERT TĘCZA - KŁUDNO 2 V 2018
DOROTA WÓLCZYŃSKA - ŚWIĘTOKRZYSKIE 1-6 V 2018
KRZYSZTOF PAWLAK - OROŃSKO IV-V 2018
TOMEK KUNA - IV-V 2018
MAREK MIŁKOWSKI - 26 V 2018

Szybkie strzały

KRZYSZTOF PAWLAK - ZALEW BORKI 21 X 2018