Miejski Konserwator Przyrody

stanowisko KPRR

Zarząd KPRR  2017-07-26 Zarządzeniem Nr 2382/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Prezydent Radomia Radosław Witkowski powołał Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody (MKP). Miejskim Konserwatorem Przyrody została p. Ewa Głowacka, z wykształcenia architekt krajobrazu i urbanista. Nie ma co ukrywać, że to również efekt ponad 10-letnich zabiegów Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, który wielokrotnie zwracał się o utworzenie takiego stanowiska. Potrzebę jego powstania udało się nam wpisać do gminnego programu ochrony środowiska na lata 2009-2016, spotykaliśmy się także w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem, wiceprezydentem Rafałem Rajkowskim czy prezydentem Radosławem Witkowskim. I choć pierwotnie, tj. na początku 2016 roku, miało być to stanowisko jednoosobowe (CZYTAJ TU), niemniej ostatecznie po wchłonięciu wieloosobowego stanowiska ds. programu Life+ powstało biuro zatrudniające 3 osoby. Nazwa niemal symboliczna bo zazwyczaj w polskich miastach powołuje się Ogrodnika Miejskiego, który już przez samą nazwę funkcji kojarzony jest bardziej z pielęgnacją i kształtowaniem zieleni urządzonej, niż z ochroną dzikiej przyrody, której - jak wykazały chociażby nasze obserwacje, ale też i inwentaryzacje zlecone przez miasto - jest w Radomiu całkiem sporo. Co prawda wśród 21 wymienionych zadań Biura (CZYTAJ TU) tylko trzy dotyczą ochrony przyrody, niemniej już samo powołanie takiej jednostki daje nadzieję na całościowe spojrzenie na sprawy dotyczące przyrody w skali miasta. Niestety powołanie MPK w połowie roku budżetowego ogranicza również możliwości jego działania. Wbrew temu co postulowaliśmy Konserwator nie będzie również podlegał bezpośrednio Prezydentowi Radomia, co dawałoby mu odpowiednia „siłę” argumentacji w stosunku do poszczególnych wydziałów Urzędu czy jednostek gminnych. Mankamentem jest także brak póki co w zespole przyrodnika-biologa ze znajomością specyfiki ochrony przyrody. Ta kwestia wydaje się kluczowa, aby Biuro faktycznie pełniło funkcje i realizowało zadania ogólnoprzyrodnicze. W naszej ocenie w zespole powinien zostać zatrudniony co najmniej jeden doświadczony przyrodnik z wykształceniem z zakresu nauk biologicznych, dysponujący kompleksową wiedzą z zakresu ochrony przyrody, rozpoznawania gatunków chronionych oraz znajomością ich biologii i ekologii. Ideałem byłoby gdyby taka osoba posiadała również pewien „warsztat naukowy” udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. Niemniej jednak inicjatywa Władz Radomia warta jest upowszechnienia w całym kraju jako wyraz nowoczesnego podejścia do zagadnień ochrony przyrody w obrębie gmin i miast. Ufamy, że kompleksowe i wszechstronne funkcjonowanie Biura będzie również powodem do dumy dla naszego miasta. My, członkowie Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego liczymy na owocną współpracę z Panią Ewą Głowacką. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody. Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli zachować walory przyrodnicze naszego miasta. Przydatne informacje: Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody ul. Wałowa 4 tel. 48 36 20 507 e-mail: e.glowacka@umradom.pl
Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..